رسانه
رسانه

قیمت ید تضمینی دانه های روغنی دو برابر نرخ گندم تعیین شدقیمت ید تضمینی دانه های روغنی دو برابر نرخ گندم تعیین شد

درخواست حذف اطلاعات
تهران - ایرنا - مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در ت یازدهم برای افزایش تولید دانه های روغنی و حمایت از تولید کنندگان این بخش، قیمت ید تضمینی این محصول دو برابر قیمت گندم تعیین شد.