رسانه
رسانه

ترامپ ما را از توهم خارج کردترامپ ما را از توهم خارج کرد

درخواست حذف اطلاعات
رئیس شورای اروپا با بیان اینکه ترامپ اروپا را از توهم خارج کرده، گفت اروپایی ها باید آماده باشند که خود به صورت مستقل درباره موضوعات مختلف اقدام کنند.