رسانه
رسانه

وم اطلاع رسانی عملکرد واحدهای قضایی به مدیرانوم اطلاع رسانی عملکرد واحدهای قضایی به مدیران

درخواست حذف اطلاعات
اولین نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران در سال ۱۳۹۷ با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در مجتمع قضائی (ره) برگزار شد.