رسانه
رسانه

حلول ماه رمضان را به سران کشورهای ی تبریک گفتحلول ماه رمضان را به سران کشورهای ی تبریک گفت

درخواست حذف اطلاعات
تهران - ایرنا - رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ی ایران در ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ، ﺣﻠﻮل ﻣﺎه مبارک رمضان؛ ماه میهمانی خدا و جاری شدن رحمات و برکات الهی را تبریک گفت.