رسانه
رسانه

مشارکت مردم شرط کارآمدی پ ند غیرعامل استمشارکت مردم شرط کارآمدی پ ند غیرعامل است

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: معاون امور استان‎های سازمان پ ند غیرعامل با اشاره به نقش بی بدیل مردم در کارآمدی پ ند غیرعامل گفت: باید زمینه جلب مشارکت حداکثری شهروندان در این حوزه حساس و حیاتی فراهم شود.