رسانه
رسانه

تحولات عراق| وقوع انفجار انتحاری در شمال بغداد؛ دستگیری یکی از عناصر برجسته در مرز باتحولات عراق| وقوع انفجار انتحاری در شمال بغداد؛ دستگیری یکی از عناصر برجسته در مرز با

درخواست حذف اطلاعات
رسانه های عراقی از وقوع یک انفجار انتحاری در منطقه "حصیوه" از توابع شهرستان الطارمیه در شمال بغداد