رسانه
رسانه

ابلاغ حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشورابلاغ حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور

درخواست حذف اطلاعات
کشور در حکمی سید محمدعلی افشانی را به عنوان شهردار شهر تهران منصوب کرد.