رسانه
رسانه

چطور می شود شکن ها را کرد؟ | میلیاردها دلار ضرر از تلگرامچطور می شود شکن ها را کرد؟ | میلیاردها دلار ضرر از تلگرام

درخواست حذف اطلاعات
زمانی که تلاش ها برای ینگ تلگرام آغاز شد، یکی از دلایلی که برای این ینگ ذکر می شد، خطر وج ارز از کشور به دلیل فعالیت های اقتصادی تلگرام بود.