رسانه
رسانه

درخواست تماشاگران استقلال از شجاعیان + عدرخواست تماشاگران استقلال از شجاعیان + ع

درخواست حذف اطلاعات
هواداران استقلال چشم به راه بازگشت هافبک تیمشان هستند.