رسانه
رسانه

ناوگان حمل در صنعت طیور نامناسب استناوگان حمل در صنعت طیور نامناسب است

درخواست حذف اطلاعات
تهران- ایرنا- مشاور جهاد کشاورزی گفت: سالیانه بیش از یک میلیارد قطعه جوجه یک روزه در کشور تولید می شود اما ناوگان حمل و نقل صنعت طیور متناسب با این شرایط نیست.