رسانه
رسانه

افزایش بیش از ۹.۶ درصدی قیمت خودرو های داخلی ممنوعافزایش بیش از ۹.۶ درصدی قیمت خودرو های داخلی ممنوع

درخواست حذف اطلاعات
محمد شریعتمداری با بیان اینکه افزایش بیش از ۹.۶ درصدی قیمت خودرو های داخلی مجاز نیست، اظهار کرد: خودروسازان داخلی حق افزایش بیش از این میزان را ندارند و مردم تخلفات را گزارش کنند.