رسانه
رسانه

فساد چاره جویی های اقتصادی و اداری را خنثی می کندفساد چاره جویی های اقتصادی و اداری را خنثی می کند

درخواست حذف اطلاعات
مشهد- ایرنا- یک فعال اصلاح طلب گفت: فساد در جامعه تمام چاره جویی های اقتصادی و اداری آن را خنثی می کند.