رسانه
رسانه

تن زاده مالک باشگاه سپیدرود ماند/ درخواست هیئت فوتبال و اداره کل ورزش جوانان برای تشکیل تیمی قدرتمندتن زاده مالک باشگاه سپیدرود ماند/ درخواست هیئت فوتبال و اداره کل ورزش جوانان برای تشکیل تیمی قدرتمند

درخواست حذف اطلاعات
جواد تن زاده به عنوان مالک باشگاه سپیدرود باقی ماند.