رسانه
رسانه

منتظری: در بازی دوستانه می توانستیم بهتر عمل کنیممنتظری: در بازی دوستانه می توانستیم بهتر عمل کنیم

درخواست حذف اطلاعات
بازیکن تیم ملی ایران می گوید: امیدوارم از بازی با بولیوی نهایت استفاده را ببریم.