رسانه
رسانه

پکن اتهام تلاش برای سرقت اسرار یک شرکت یی را رد کردپکن اتهام تلاش برای سرقت اسرار یک شرکت یی را رد کرد

درخواست حذف اطلاعات
وزرات خارجه چین ادعای مبنی بر اقدام یک افسر اعضای وزارت امنیت ملی چین برای سرقت اطلاعات هوافضای را بی اساس خواند.