رسانه
رسانه

احتکار کالا در فروشگاه "رفاه" یاسوج تأیید شداحتکار کالا در فروشگاه "رفاه" یاسوج تأیید شد

درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرونده عدم اعلام موجودی 17 قلم کالا مربوط به فروشگاه "رفاه" یاسوج توسط صنعت و معدن به تعزیرات ارسال شد که شعبه چهارم در حال رسیدگی به این پرونده بوده و به…