رسانه
رسانه

ترامپ: بازپرسان یی در تحقیقات پرونده خاشقجی شرکت می کنندترامپ: بازپرسان یی در تحقیقات پرونده خاشقجی شرکت می کنند

درخواست حذف اطلاعات
دونالد ترامپ اظهار داشت، از نزدیک پرونده جمال خاشقجی را دنبال می کند.