رسانه
رسانه

لندن مقام های سعودی را تحریم مالی کندلندن مقام های سعودی را تحریم مالی کند

درخواست حذف اطلاعات
رو مه تایمز چاپ لندن روز پنجشنبه در یادداشتی با تشبیه سرنوشت جمال خاشقچی به سرگئی اسکریپال جاسوس اسبق روسیه که در شهر سا بری انگلیس مسموم شد، نوشت لندن بایستی مانند مسکو همکاری های خود با ریاض را متوقف…