رسانه
رسانه

استانبول، میزبان نمایشگاه گردشگری emitt سال آیندهاستانبول، میزبان نمایشگاه گردشگری emitt سال آینده

درخواست حذف اطلاعات
emitt، نمایشگاه بین‌المللی سفر و گردشگری ترکیه، امسال در استانبول برگزار خواهد شد.