رسانه
رسانه

موفقیت های ولوو ادامه داردموفقیت های ولوو ادامه دارد

درخواست حذف اطلاعات
هفت صبح| به رغم همه مشکلات پیش روی صنعت خودرو، فروش ولوو در چین ۱۴ درصد افزایش یافته تا در سپتامبر رکورد استقبال از این برند ش ته شود. ولوو که تا پایان ماه نهم از سال ۲۰۱۸ توانسته تنها در بازار چین بیش…