رسانه
رسانه

نشست هیأت های عالی رتبه ایران و ترکیه برگزار شدنشست هیأت های عالی رتبه ایران و ترکیه برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات
نشست هیأت های عالی رتبه ایران و ترکیه ظهر امروز پنجشنبه ۱۹ مهرماه در آنکارا به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی کشور ایران و سلیمان سویلو کشور ترکیه برگزار شد.