رسانه
رسانه

ی مدال طلای دوی 1500 متر مردان را بر گردن آویختی مدال طلای دوی 1500 متر مردان را بر گردن آویخت

درخواست حذف اطلاعات
دونده کشورمان موفق به ب مدال طلای رقابت های دوی 1500 متر مردان بازی های پاراآسیایی 2018 شد.