رسانه
رسانه

بابایی: آینده کشور به دست دانش آموزان انقل رقم می خوردبابایی: آینده کشور به دست دانش آموزان انقل رقم می خورد

درخواست حذف اطلاعات
فرمانده کربلای مازندران با تاکید بر توجه بیشتر به ده فرهنگ های دانش آموزی، گفت: بدانیم آینده مملکت ما به دست دانش آموزان انقل رقم می خورد.