رسانه
رسانه

تغییرات در استقلال؛ دو عضو هیات مدیره در آستانه جتغییرات در استقلال؛ دو عضو هیات مدیره در آستانه ج

درخواست حذف اطلاعات
هیات مدیره باشگاه استقلال به زودی دستخوش تغییراتی خواهد شد و برخی اعضای آن به دلیل منع به کارگیری بازنشسته ها از بدنه هیات مدیره جدا خواهند شد.