رسانه
رسانه

حکم در ما ی حذف می شودحکم در ما ی حذف می شود

درخواست حذف اطلاعات
شفقنا- ما ی تصمیم دارد حکم را از تمامی مجازات های این کشور حذف کند. یکی از وزرای ما ی امروز-پنجشنبه- از احتمال حذف حکم از مجازات های این کشور خبر داد. بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در ما ی در انتظار اجرای حکم خود هستند که می توانند از این تصمیم سود ببرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر در […]