رسانه
رسانه

دستگیری جاعل عراقی ویزای عراق در جنوب تهران + هشدارهای پلیسدستگیری جاعل عراقی ویزای عراق در جنوب تهران + هشدارهای پلیس

درخواست حذف اطلاعات
جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری مردی عراقی که در جنوب تهران به جعل ویزای کشور عراق برای زائران اربعین اقدام کرده بود، خبر داد.