رسانه
رسانه

معاون محیط زیست سمنان عزل شد / نقش او در مرگ گور ها چه بود؟معاون محیط زیست سمنان عزل شد / نقش او در مرگ گور ها چه بود؟

درخواست حذف اطلاعات
رکنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از عذرخواهی رسمی و عزل معاونت محیط طبیعی محیط زیست استان سمنان به دلیل قصور و کوتاهی در پروژه انتقال گور ایرانی خبرداد