رسانه
رسانه

پرداخت زکات در استان فارس 26 درصد افزایش یافتپرداخت زکات در استان فارس 26 درصد افزایش یافت

درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل کمیته امداد استان فارس گفت: مردم نیک ش استان فارس در شش ماهه نخست سال بالغ بر 23 میلیارد تومان زکات پرداخت د که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد رشد داشته است.