رسانه
رسانه

فوتبال جهان| آلگری: وقت قهرمانی یوونتوس در اروپا شده است/ ر و؟ فعلاً زود استفوتبال جهان| آلگری: وقت قهرمانی یوونتوس در اروپا شده است/ ر و؟ فعلاً زود است

درخواست حذف اطلاعات
فوتبال جهان - ماسیمیلیانو آلگری می گوید وقت آن شده است که تیمش افتخارآفرینی هایش را در عرصه ای بزرگتر از رقابت های داخلی ایتالیا ادامه دهد.