رسانه
رسانه

دوغ فاسد در سبد خانواده های گیلانی چه می کند؟دوغ فاسد در سبد خانواده های گیلانی چه می کند؟

درخواست حذف اطلاعات
"دوغ سنتی ویژه" محصول یکی از شرکت های تولیدکننده لبنی در گیلان است که در مواردی قبل از پایان تاریخ مصرف درج شده بر روی کالا به صورت فاسد به مردم عرضه شده است.