رسانه
رسانه

صید یک امتیازی میلان از اسپانیا/آرسنال با مساوی صعودش را قطعی کردصید یک امتیازی میلان از اسپانیا/آرسنال با مساوی صعودش را قطعی کرد

درخواست حذف اطلاعات
در ادامه رقابتهای هقته چهارم لیگ اروپا ، از ساعت 23 و 30 دقیقه ، مسابقات شش گروه نخست برگزار شد .