رسانه
رسانه

توافق برگزیت احتمالا هفته آینده اعلام می شودتوافق برگزیت احتمالا هفته آینده اعلام می شود

درخواست حذف اطلاعات
تارنمای نشریه تایمز انگلیس از احتمال دستی به توافق وج انگلیس از اتحادیه اروپا در روز آینده خبر داد و نوشت که بر اساس ج اولیه زمان بندی، ک نه ت دوشنبه آینده درباره بررسی جزئیات این…