رسانه
رسانه

ظریف: باید برای جنایات علیه بشریت مواخذه شودظریف: باید برای جنایات علیه بشریت مواخذه شود

درخواست حذف اطلاعات
تهران - ایرنا - امور خارجه ایران در توئیتی تاکید کرد که باید برای جنایات علیه بشریت مواخذه شود.