رسانه
رسانه

تمدید تحریم های ضد ایرانی کارترتمدید تحریم های ضد ایرانی کارتر

درخواست حذف اطلاعات
ترامپ تحریم های ضد ایرانی سال1979 را تمدید کرد.