رسانه
رسانه

مصاحبه فانتزی و جذاب پپ گواردیولا +مصاحبه فانتزی و جذاب پپ گواردیولا +

درخواست حذف اطلاعات
فوتبال 120 بخش هایی از گفتگوی جذاب گواردیولا را پخش کرد.