رسانه
رسانه

لیگ اروپا؛ صعود آرسنال با وجود تساوی و توقف میلان در اسپانیالیگ اروپا؛ صعود آرسنال با وجود تساوی و توقف میلان در اسپانیا

درخواست حذف اطلاعات
آرسنال و میلان مقابل رقبای خود متوقف شدند.