رسانه
رسانه

واردات ۱۱۱ تن کمربند ایمنی به کشور + جواردات ۱۱۱ تن کمربند ایمنی به کشور + ج

درخواست حذف اطلاعات
براساس آمار گمرک در ۵ ماهه نخست سال ۹۷ بیش از ۱۱۱ تن کمربند ایمنی از کشور های مختلف جهان به ویژه چین وارد ایران شده است.