رسانه
رسانه

مصرف آب شرب در ایران به ازای هر ایرانی چقدر است؟مصرف آب شرب در ایران به ازای هر ایرانی چقدر است؟

درخواست حذف اطلاعات
سرانه مصرف آب شرب در ایران هم اکنون ۲۲۰ لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است که این رقم در برخی از کلان ای کشور مانند تهران به بیش از ۳۰۰ لیتر در شبانه روز می رسد.