رسانه
رسانه

بیرانوند: شجاع از پس کی روش برمی آید/ به داور گفتم تیم مان یتیم است، نمی خواهد کارت بدهیبیرانوند: شجاع از پس کی روش برمی آید/ به داور گفتم تیم مان یتیم است، نمی خواهد کارت بدهی

درخواست حذف اطلاعات
دروازه بان ملی پوش پرسپولیس گفت: شجاع با همین روند گ نی آقای گل لیگ می شود.