رسانه
رسانه

70 درصد مصوبات اقتصاد مقاومتی استان مرکزی اجرایی شد70 درصد مصوبات اقتصاد مقاومتی استان مرکزی اجرایی شد

درخواست حذف اطلاعات
رئیس مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: 70 درصد از مصوبات اقتصاد مقاومتی به نتیجه رسیده، از مهم ترین مصوبات در جلسات، پیگیری مشکلاتی بوده که در شهرک های صنعتی خیرآباد، ایبک آباد، شهر صنعتی کاوه، دلیجان…