رسانه
رسانه

لیگ ستارگان قطر| ش ت خانگی تیم طارمی برابر یاران امید ابراهیمی و محمدرضا خانزادهلیگ ستارگان قطر| ش ت خانگی تیم طارمی برابر یاران امید ابراهیمی و محمدرضا خانزاده

درخواست حذف اطلاعات
الاهلی دوحه برنده نبرد تیم های لژیونرهای ایرانی لیگ ستارگان قطر شد.