رسانه
رسانه

کریدور صادرات مرکبات به حوزه خلیج فارس و عراق باز می شودکریدور صادرات مرکبات به حوزه خلیج فارس و عراق باز می شود

درخواست حذف اطلاعات
مدیر عامل سازمان تعاون روستایی کشور گفت که باز کریدورهای صادرات مرکبات به کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق از برنامه هایی است که برای جلوگیری از تنش قیمتی در بازار این محصولات در دست اجراست.