رسانه
رسانه

هدیه سلیمانی به مفتی اهل سنت عراق+عهدیه سلیمانی به مفتی اهل سنت عراق+ع

درخواست حذف اطلاعات
«قاسم سلیمانی» در جریان سفر به عراق در دیدار با مفتی اهل سنت عراق، یک شمشیر نمادین از شمشیر علی (ع) را به وی هدیه داد.