رسانه
رسانه

باید از وج متخصصان و خلبانان جلوگیری کردباید از وج متخصصان و خلبانان جلوگیری کرد

درخواست حذف اطلاعات
تهران- ایرنا- راه و شهرسازی هوانوردی را اوج توسعه یافتگی و بلوغ بشر دانست که مسیر توسعه از گسترش این صنعت می گذرد، گفت: باید از وج نیروی انسانی کشور در هوانوردی، مانند خلبانان و متخصصان جلوگیری…