رسانه
رسانه

زور خودروسازان به ت و مردم رسیدزور خودروسازان به ت و مردم رسید

درخواست حذف اطلاعات
در شرایطی که دستمزد کارگران ثابت بوده و از طرف دیگر دلار برای واردات قطعه نیز همان ارز ۴۲۰۰ باشد قیمت تمام شده خودرو افزایشی نداشته و از همین جهت افزایش خودرو بین سال و پیش از شروع سال جای سوال دارد.