رسانه
رسانه

نتانیاهو: ایران دشمن بزرگ استنتانیاهو: ایران دشمن بزرگ است

درخواست حذف اطلاعات
نخست رژیم صهیونیستی در جمع دیپلمات های خارجی در مرز و لبنان با نیت خصمانه خود ایران را دشمن بزرگ خوانده و بر مقابله با حزب الله تاکید کرد.