رسانه
رسانه

بررسی حادثه تروریستی چابهار در کمیسیون امنیت ملی مجلسبررسی حادثه تروریستی چابهار در کمیسیون امنیت ملی مجلس

درخواست حذف اطلاعات
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی حادثه تروریستی چابهار در نشست این کمیسیون خبر داد.