رسانه
رسانه

استکبار ستیزی نه یک سلیقه خاص بلکه آرمانی واقعی استاستکبار ستیزی نه یک سلیقه خاص بلکه آرمانی واقعی است

درخواست حذف اطلاعات
جمعیت ایثارگران انقلاب ی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو بیانیه ای را صادر کرد.