رسانه
رسانه

قدردانی دفتر رئیس جمهور از استقبال مردم استان سمنانقدردانی دفتر رئیس جمهور از استقبال مردم استان سمنان

درخواست حذف اطلاعات
دفتر رئیس ایران در پیامی از استقبال مردم استان سمنان از رئیس جمهور و کاروان ت تدبیر و امید قدردانی کرد.