رسانه
رسانه

ع سلطان بی سواد / این مرد کارخانه 10 هزار میلیاردی را 70 میلیارد از خصوصی سازی ایران ید ! + جزئیاتع سلطان بی سواد / این مرد کارخانه 10 هزار میلیاردی را 70 میلیارد از خصوصی سازی ایران ید ! + جزئیات

درخواست حذف اطلاعات
رکنا: احمد علیرضا بیگی مجلس در تشریح ابعاد جدید فساد در خصوصی سازی از فروش کارخانه ۱۰هزار میلیارد تومانی به قیمت ۷۰ میلیارد تومان به یک بی سواد و نقش آفرینی ت اصلاحات در ماجرای حراج هپکو…